Drukke weg

Gedragsverandering rondom mobiliteit vraagt passende rol overheid

In een regio bestaat van oudsher een actief netwerk aan grotere bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten die gezamenlijk de hoofdlijnen van het mobiliteitsvraagstuk voor de regio uitwerken, om vervolgens bij Rijk en provincie te lobbyen voor de realisatie ervan. Lange tijd werken dit netwerk en de netwerkende rol van de overheid prima. Openbaar vervoer, wegennet en…