Drukke weg

Gedragsverandering rondom mobiliteit vraagt passende rol overheid

In een regio bestaat van oudsher een actief netwerk aan grotere bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten die gezamenlijk de hoofdlijnen van het mobiliteitsvraagstuk voor de regio uitwerken, om vervolgens bij Rijk en provincie te lobbyen voor de realisatie ervan. Lange tijd werken dit netwerk en de netwerkende rol van de overheid prima. Openbaar vervoer, wegennet en…

De Bossche Bond: Vlottrekken wat vastloopt

Tijdens een werksessie over schuldenproblematiek in de Gemeente ’s-Hertogenbosch ontstond het plan voor de Bossche Bond. Daarin zaten alle lokale partijen waar schuldenaren mee te maken hebben: de gemeente, de woningbouwcorporatie, de energie leverancier, de voedselbank, enzovoorts. De grootste partijen stopte 10.000 euro in een pot. Er werd een kleine commissie gevormd met een teamleider…